Grunden og bebyggelsesplanen

 Grunden består af et større skovstykke og en græsnings-eng, der er en del af et større dal-landskab. Stedet har således fra start af en, en landskabelig og naturmæssig værdi med en særlig atmosfære.

Der lægges derfor vægt på at indarbejde disse kvaliteter i bebyggelsesplanen, samtidig med at man ved planlægningen af husenes placering søger at opnå et optimalt lysindfald og udsigt til landskabets naturscenerier.

Bebyggelsesplanen skal have en struktur, hvor der er udearealer både til privat brug og til fælles brug. Grunden har rigelige arealer, der kan anvendes til dyrehold, dyrkningshaver, boldspil og andre rekreative funktioner. Det forudsættes at jorden anvendes og behandles på en bæredygtig måde.