Byggeri

Vi regner med at bygge et fælleshus på ca. 400 m2 med udsigt til områdets dal-landskab, og 20 – 30 boliger.

 Boligerne består af individuelle ejerboliger, og vi håber på at der kan bygges lejeboliger enten ved privat ejerforening eller som almennyttigt byggeri. Desuden vil vi gøre plads til nogle havehuse evt. med kolonihavestatus og Tiny-Houses.

 Byggeriet skal opfylde bæredygtighedsprincippet f.eks ved brug af nedbrydelige eller genanvendelige materialer, ligesom en bæredygtig drift af bygninger indtænkes i byggeprojekterne.

 Der tilstræbes en æstetisk/arkitektonisk kvalitet for at opnå et vist harmonisk fællestræk i bebyggelsen. Det søges opnået ved at visse konstruktive elementer, udvalg af facadematerialer og farveholdninger er ens for alle, men sådan at husenes størrelse og form alligevel kan tilpasses individuelle behov. Man kan sige, at husene bygges på en typehusidé, der skulle gøre husene billigere og give en kortere byggeperiode f.eks. på 2 år .