Arbejdet indtil nu

Arbejdet indtil nu:

Vi har været i gang i 2 år. Efter besigtigelse af forskellige områder i Syddjurs kommune har vi valgt et kommunalt ejet areal på ca. 7 ha til vores økosamfund, som vi håber at kunne købe i 2018, hvis vi bliver et tilstrækkeligt antal betalende voksne.

Vi har et igangværende samarbejde med kommunen, således at en lokalplan kan være udarbejdet og politisk vedtaget 1 år efter købet af grunden. Herefter kan man begynde byggeri og anlægsarbejder.

Vores forberedende arbejde har endvidere omfattet:

  • Undersøgelse af vedtægter/ejerskabsformer – ikke afsluttet
  • Budget for byggeri incl. anlæg af veje, forsyning med el, vand, varme og spildevandshåndtering, affaldshåndtering samt drift af fælleshus. – ikke afsluttet
  • Tidsfølge for planlægnings – og byggeprocessen
  • Drøftelse af værdier/ målsætninger, for bæredygtigt byggeri, landskab og natur og det sociale fællesskab.
  • I foråret 2017 har vi afholdt 3 informationsmøder for interesserede i projektet. I dag er der ca. 30 voksne personer på vores interesseliste. Der er forskellige familiekonstallationer – familier med og uden børn, enlige,  60+’er og unge.

Hvis du kan se dig selv som ny beboer i Knudshøj Økolandsby, og vil Du/I være med til at videreudvikle projektet eller ønsker du flere oplysninger fra os så skriv en mail til  Poul og Helle:

p.nielsen@gefiber.dk

helzahi@gmail.com